Nieuwsbrief HVA –November/ December 2016

Inmiddels is de competitie weer volop bezig. Mede door inzet en doorzettingsvermogen gaan we allen een mooi seizoen tegemoet.

 
In de nieuwsbrief informeren we jullie over de voortgang van alle zaken die binnen de vereniging spelen.

Mededelingen:

Pietentraining: Donderdag 1 December hebben wij voor de D jeugd een leuke pietentraining bedacht. Misschien dat er ook nog wel pieten proberen te handballen.

Kerstmarkt: 10 December tussen 16:00 en 20:00 uur is er weer kerstmarkt dit keer op het veldje aan de molenakkers. Ook wij als HVA zijn weer aanwezig met medewerking van slagerij W. Aling. Wij zoeken hiervoor nog enkele vrijwilligers die ons willen helpen. Als je zin hebt en graag iets willen betekenen voor de vereniging, geef je dan op bij Rianne Wijnholds

Ballen: Na onderzoek door HH SPORT waarom de ballen elke keer leeg zijn, hebben wij het advies gekregen dat alleen de trainer de ballen op mag pompen.

Rabobank Clubkas Campagne: Wij hebben voor het eerst mee gedaan aan de Rabobank Clubkas Campagne. Wij als bestuur wisten ook niet precies wat we er van moesten verwachten, maar heeft ons toch 503,87 euro opgeleverd waar wij zeer content mee zijn. Alle stemmers erg bedankt en hopen ook weer op uw steun voor de volgende Clubkas Campagne.

Vrijwilligers: Wij als bestuur willen alle vrijwilligers bedanken die altijd voor HVA klaar staan.

Website: De nieuwe website is online. www.handbalannnen.nl. Neem gerust een keer een kijkje op de site, Heeft u leuke foto’s mail ze dan naar hva-bestuur@hotmail.com en wij zorgen dat ze op de site worden gezet.

Nieuwe leden :  Langs deze weg willen we ook alle nieuwe leden van harte welkom heten en hopen dat ze zich gauw thuis voelen bij HVA.

 

Extra trainingstijden : Momenteel wordt er geïnventariseerd of er behoefte is voor een extra trainingsuur voor de D- jeugd op de dinsdagmiddag. Tevens wordt er voor de A-jeugd en de Dames 1 op korte termijn geïnventariseerd of er animo is voor een extra training op de dinsdag avond in Gieten.

 

Namens het bestuur wensen wij u prettige feestdagen en een goede jaarwisseling en hopen op een leuk en sportieve 2 de helft van het seizoen.